Bekijk de vacatures

Aardwarmte - Marktleider in bovengrondse geo installaties.

VB is marktleider in het ontwerp en de realisatie van de gehele bovengrondse installatie voor de toepassing van aardwarmte. VB realiseerde 16 van de ruim 20 locaties in Nederland

Haal uw energie voortaan duurzaam uit de grond

De technieken om warmte - en koude - uit de grond te halen zijn de afgelopen jaren vergaand geperfectioneerd. VB loopt voorop in de toepassing ervan. Bij veel projecten hebben we al laten zien dat onze ervaring met warmtepompen van grote toegevoegde waarde bij het gebruik van geothermie is.

VB heeft een uniek concept ontwikkeld voor geothermie. Door het gebruik van warmtepompen kunt u bronwarmte veel beter benutten. Dat komt het rendement van de installatie, en dus de investering, fors ten goede. Elke opgepompte kubieke meter water kunt u efficiënt inzetten voor zowel de verwarming als de koeling van kassen en bedrijfshallen.

Van ontwerp tot en met realisatie

VB is gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van de gehele bovengrondse installatie voor de toepassing van aardwarmte. Dat omvat het traject vanaf de bronaansluiting tot en met de warmtedistributie naar de deelnemers aan het project. Ook de bijbehorende automatisering en ontgassing nemen we voor onze rekening. Zo kunt u onbeperkt gebruikmaken van duurzame energie. En daarmee inspelen op de wensen van milieubewuste afnemers!

Referentielijst geoinstallaties VB

 

FINAL Artist Impression 4 internet