Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

26 ha nieuwbouw voor 4Evergreen

4Evergreen groeit duurzaam door

26HA
NL
  • Klant 4Evergreen
  • Oppervlakte 26 hectare
  • Soort Paprika
  • Locatie Terneuzen, Nederland
  • Jaar (jaren)
Winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs!

Aanvraag project

Kwekerij 4Evergreen is een moderne paprikakwekerij welke deel uitmaakt van de Grootscholte Group met verschillende teeltlocaties in Nederland. De totale teeltoppervlakte waarop geteeld wordt is inmiddels gegroeid naar 100 ha. De uitbreidingen in Zeeland is in nauwe samenwerking met Havecon Kassenbouw gerealiseerd, waarbij VB verantwoordelijk was voor de realisatie van de complete verwarmingsinstallatie. 

Uitdaging en aanpak

4Evergreen zet in op duurzaamheid. In 2013 kocht de familie Grootscholte een bestaande, reeds door VB verwarmde kas nabij Terneuzen waarbij de restwarmte en CO2 van de nabij gelegen kunstmestfabriek van Yara kan worden afgenomen. Inmiddels is door VB al 18 en 13 ha kas aanvullend van klimaatsystemen voorzien waarmee het totale areaal in Westdorpe op 40 ha komt.

Resultaat en eigenschappen

Om de paprika teelt voor 4Evergreen optimaal te laten groeien is naast een complete buisrail installatie en groeibuis ook een energieruimte gerealiseerd met één back-up ketel en een buffertank met een capaciteit van 5.000 m3, waarbij VB reeds rekening heeft gehouden met een aanvullende uitbreiding van nog eens 5.000 m2.