Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

Meer dan een halve eeuw ervaring

VB is in april 1966 opgericht onder de naam J&A Verbakel Verwarming door de broers Joop en Aad Verbakel. In De Lier zijn zij samen begonnen met een verwarmingsbedrijf voor de Nederlandse glastuinbouw. Niet veel later werden de eerste stappen buiten Nederland gezet in onder andere België, Duitsland en Frankrijk.

Begonnen met Klimaat

Begin jaren ’70 werd de oversteek naar de USA gemaakt. Op Long Island nabij New York werd het eerste verwarmingsproject gerealiseerd. In de jaren erop volgden er nog vele andere landen, maar het werd de broers ook duidelijk dat het leveren en monteren van uitsluitend verwarmingsinstallaties wel erg beperkt was. Er was al sprake van samenwerking met diverse kassenbouwers, maar om de activiteiten verder te verbreden werd er in 1983 besloten om Bomkas Kassenbouw uit Wateringen over te nemen.

Complete Tuinbouw Projecten

De combinatie Verbakel/Bomkas begint voortvarend met een aantal mooie opdrachten in onder andere Saudi-Arabië, China en India. Met het wegvallen van de grenzen tussen West- en Oost-Europa doen zich ook nieuwe kansen voor om materialen in het buitenland in te kopen. Mede onder druk van de economische tegenslag wordt in 1992 besloten om de componenten niet langer zelf te produceren, maar voortaan uit te besteden. Naast kassen en klimaatinstallaties worden ook overige tuinbouw systemen geïntegreerd en als totaal concept aangeboden.

Meer dan Tuinbouw

Verbakel-Bomkas gaat door en richt zich op de toenemende schaalvergroting in de tuinbouw, maar kijkt ook welke andere kansen er zijn. In 1996 wordt de eerste veldverwarmingsinstallatie bij PSV in Eindhoven aangelegd. De eerste toepassing van tuinbouwtechniek buiten de tuinbouw vormt de uiteindelijke basis voor verbreding binnen VB. In 1997 komt de zoon van Aad, Edward Verbakel, in het bedrijf. Hij richt zich in eerste instantie op de buitenlandse markten en treed in 2001 toe tot de Directie. In december 2005 neemt Joop Verbakel na jarenlang hard werken afscheid van het bedrijf.

Schaalvergroting en verbreding

Vanaf het begin van de nieuwe eeuw groeit het bedrijf uit zijn jasje. Een nieuwe locatie wordt in 2005 gebouwd aan de Jogchem van der Houtweg 4 in De Lier. Het pand wordt feestelijk geopend tijdens het 40-jarig jubileum in 2006. Medio 2008 wordt duidelijk dat de economisch hoogtij niet voortduurt en er wordt besloten om nog meer te exporteren en meer aandacht aan de kansen in de utiliteit en energiesector te besteden. VB is in staat om het toenemende tekort in de Nederlandse glastuinbouw te compenseren met aansprekende bouw- en energieprojecten, waaronder de bouw van Villa Flora in 2010 en de aanleg van vele aansprekende aardwarmtekoppelingen en warmtenetwerken.

MEER DAN 50 JAAR ERVARING!

Door de toenemende vraag vanuit het buitenland en de groei van de activiteiten wordt in 2012 besloten de structuur van het bedrijf te verbreden en de naam Verbakel-Bomkas te veranderen in VB. In april 2016 is met een groot feest gevierd dat 50 jaar geleden de basis van VB is gelegd. Tijdens die gelegenheid is Aad Verbakel, medeoprichter van VB, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 2018 is grond aangekocht voor de realisatie van een duurzaam energieneutraal bedrijfsgebouw, wat in de loop van 2020 in gebruik is genomen. Vanaf deze locatie is VB klaar voor een nieuwe duurzame toekomst!