Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

VB realiseert klimaatproject voor Frestia in Maasdijk

Onlangs tekenden Martien en Wim Zuidgeest van Frestia een overeenkomst met Marco de Bruijne van VB voor een aanzienlijk klimaatproject in Maasdijk. Aan het Oranjeveld aldaar hebben de telers al een teeltlocatie. Door de aankoop van 3 hectare tuinland, voorheen eigendom van Koppert Cress, ligt er nu een perceel van 7 hectare vrij om bebouwd te worden.

Bij het ontwerp van de klimaatinstallatie ligt de nadruk op het zo ver mogelijk uitkoelen van het retourwater met als doel meer rendement te behalen op de nog aan te sluiten geothermiebron van Aardwarmte Maasdijk. Dit uitkoelen wordt gerealiseerd door extra buisrail spiralen per kap, waarbij het water twee keer rondgaat voordat het terug gaat naar de warmte opslagtank.

Door het water één keer extra door de buisrail te sturen koelt het in plaats van de gebruikelijke 15 à 20 graden in totaal 35 graden af. Om de traagheid door de snellere afkoeling te voorkomen worden alle hoofdleidingen en menggroepen zwaarder uitgevoerd. Het systeem kan na het opstarten snel rondlopen met een temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van ca. 20 graden. Zodra alle buizen warm zijn kan de pomp door middel van een frequentieregelaar worden afgevoerd zodat het water de maximale afkoeling kan bereiken.

Naast de buisrail installatie zal VB een nieuwe warmte opslagtank bouwen met een totaal volume van 1.400 m3. Deze wordt in de plaats gebouwd van de bestaande warmte opslagtank die in de nieuwe situatie te klein is voor de nieuwbouw. Op de nieuw te bouwen warmte opslagtank zal VB de bestaande ketel en WKK opnieuw aansluiten.

Atrium partner Havecon start dit voorjaar met de bouw van de kas. Voor VB start de eerste fase in het tweede kwartaal van 2022.  

Weer een nieuw voorbeeld van samenwerking en duurzaamheid: sustainable & together!