Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

VB levert gebouw voor innovatief afvalwaterzuiveringssysteem AquaReUse

Eind april is het afvalwaterzuiveringssysteem AquaReUse opgeleverd. Dankzij het AquaReUse systeem wordt de waterkringloop van 100 hectare glastuinbouw volledig gesloten. VB was hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van het gebouw waarin het systeem is geplaatst. Met de bouw hiervan is gestart in week 45 van 2014, waarna in week 49 de oplevering plaatsvond.

Klik hier voor de openingsvideo.

Het gebouw heeft een lengte van 16,30 meter, een breedte van 6,90 m en een goothoogte van 3,360 m.

De zuiveringsinstallatie AquaReUse is de eerste oplossing in Nederland die op grotere schaal naast nutriënten ook gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater kan halen. Door de gesloten waterketen is het systeem breed inzetbaar.

Uniek is ook dat dit project voor elf glastuinbouwbedrijven tegelijk een oplossing biedt. Het systeem ondersteunt meerdere bedrijven tegelijk, is kostenneutraal, gaat verzilting in de bodem tegen en leidt bovendien tot aanzienlijke maatschappelijke kostenbesparing, omdat er minder afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat en de milieubelasting afneemt. Interessant voor Nederland: nog minder vervuilende stoffen naar het oppervlaktewater. Noodzakelijk voor bijvoorbeeld Chinese stedenagglomeraties waar niet eens schoon oppervlaktewater voorhanden is.

Het doel was nul emissie naar het oppervlaktewater en het verminderen van het gebruik van grondwater door hergebruik van gietwater in de kas. Op een restfractie na (waar nog aan gewerkt wordt) zijn de twee doelen gehaald. Interessant is, dat de gekozen oplossing door eendrachtige samenwerking economisch haalbaar is gemaakt.