Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

VB gestart met bovengrondse installatie van Trias Westland

Begin 2018 zijn we gestart met de realisatie van de bovengrondse installatie van het geothermieproject Trias Westland. Bij dit project is tot een diepte van 2,3 km geboord naar aardwarmte en er zijn 26 tuinbouwbedrijven op deze bron aangesloten. 

Hiervoor realiseert VB ook alle afleverstations: de daadwerkelijke verbinding tussen het warmtenetwerk en de verwarmingsinstallatie van de kwekers. Elk afleverstation wordt door VB aangestuurd en staat regeltechnisch in contact met de aardwarmtecentrale voor een zo efficiënt mogelijke benutting van de aardwarmte.

Duurzaam verwarmen

Met deze aardwarmte verwarmen de Westlandse bedrijven straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier. Dankzij een aansluiting op aardwarmte hoeven telers veel minder aardgas te gebruiken. Bovendien is aardwarmte eeuwig beschikbaar en het gebruik leidt tot fors minder CO2-uitstoot in Greenport Westland. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder stikstof wordt uitgestoten en neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. 

Verbetering concurrentiepositie Greenport Westland

Verder speelt er een economische factor in Westland: telers kunnen met geothermie profiteren van stabiele energieprijzen en inspelen op de vraag naar duurzaam geteelde producten. Daarmee is geothermie goed voor de concurrentiepositie van de Greenport.

Werking Geothermie

VB brengt veel kennis en ervaring met geothermieprojecten in; van de achttien geothermieprojecten in Nederland heeft VB bij vijftien de bovengrondse installatie geïnstalleerd.

Benieuwd naar de werking van Trias Westland? Bekijk dan deze animatievideo. Meer informatie vind je ook op www.triaswestland.nl. Meer informatie over de andere duurzame geothermie-projecten die VB samen met haar klanten en partners realiseert, vind je hier.