Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

VB en Aardwarmte Vogelaer tekenen contract voor tweede bron

Onlangs heeft VB Geo Projects opdracht gekregen voor het ontwerpen en realiseren van de bovengrondse geothermie installaties en ondergrondse transportleidingen voor project Aardwarmte Vogelaer 2. Aardwarmte Vogelaer 2 is een uitbreiding op het bestaande project Aardwarmte Vogelaer, waarvoor in het nieuwe project een complete bovengrondse installatie wordt gebouwd.

Naast de geothermie installatie wordt een ondergrondse transportleiding aangelegd voor het aansluiten van 11 nieuwe afnemers. Totaal worden er op het project nog eens 19 afnemers mee verwarmd, die voorheen door het project Greenwell Westland van aardwarmte werden voorzien.

Het aardwarmtetransportnet bestaat uit een koppelleiding van de nieuwe locatie van Aardwarmte Vogelaer aan de Arckelweg in Poeldijk naar een locatie op de van Ockenburglaan in Honselersdijk. Het betreft een tracé van 1,7 km, waarvan het grootste deel door middel van 7 gestuurde boringen wordt aangelegd. Onderweg worden verschillende afnemers aangesloten die voorheen op het netwerk van Greenwell Westland aangesloten zijn geweest. De werkzaamheden voor het aanleggen van de transportleiding starten begin april en zullen naar verwachting doorlopen tot eind september.

De bovengrondse geothermie installatie zal het opgepompte geothermiewater door middel van een gasscheidingsinstallatie scheiden van het gas waarna het door een filterinstallatie naar de warmtewisselaars wordt geleid. In de warmtewisselaars wordt de warmte uit het geothermiewater geoogst waarna het door een filterinstallatie naar de injectiepompen wordt geleid. De injectiepompen pompen het water terug in de aarde. De geoogste warmte wordt door middel van transportpompen naar de afnemers gepompt. Omdat beide Vogelaer projecten gekoppeld worden kan deze warmte zowel worden ingezet voor de bestaande afnemers van Aardwarmte Vogelaer en de nieuwe afnemers van Aardwarmte Vogelaer 2. Een aantal voorbereidingen zullen tijdens een onderhoudsstop in de zomer worden uitgevoerd aan de bestaande installaties van Aardwarmte Vogelaer. De werkzaamheden van de nieuwe installaties zullen naar verwachting in september van dit jaar aanvangen en in 2024 worden afgerond.