Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

VB Climate vervolgt de samenwerking met Wittenberg Gemüse in Duitsland

Wittenberg Gemüse is gevestigd in de Duitse plaats Lutherstadt Wittenberg en is gespecialiseerd in de teelt van verse groente en fruit waaronder paprika's, tomaten en aardbeien. Het kassencomplex bestaat momenteel uit 32 hectare. VB Climate, onderdeel van Atrium Agri, is voor de derde keer gevraagd de levering en montage van een complete klimaatinstallatie voor Wittenberg Gemüse te realiseren. De kas wordt uitgebreid met 89.523m2 totaal met waterruimte.

Het kassencomplex wordt verwarmd door middel van restwarmte van een ammoniakcentrale, die naast het project gelegen is. Deze ammoniakcentrale levert restwarmte met een temperatuur van 65 graden. In 2013 heeft VB voor het transport van deze restwarmte van de centrale naar de kas een voorgeïsoleerde grondleiding met een diameter van 610 mm vanaf de centrale naar het energiecentrum aangelegd. De ammoniakcentrale levert ook CO2, die in zuivere vorm wordt aangeleverd. Deze wordt via een PE-transportleiding aangeleverd in de kas.

In de kas is een buisrail- en een groeibuisinstallatie aangelegd, die zo ontworpen is, dat de beschikbare restwarmte zo goed mogelijk wordt uitgekoeld. In het energiecentrum is een groot verdeelstuk geplaatst, waarbij rekening is gehouden met de toekomstige uitbreidingen.

In week 13 waren de werkzaamheden zover gevorderd dat gestart kon worden met het plaatsen van de groepen en verdeelleidingen voor de kopgevel. Komende week zijn deze werkzaamheden klaar en kan de buisrail geplaatst worden. Met deze laatste werkzaamheden kan het project uiterlijk week 19 opgeleverd worden en heeft VB opnieuw een mooi project mogen afronden voor Wittenberg Gemüse.