Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

VB bouwt Villa Flora - Floriade 2012

Als duurzaamheidicoon voor de Floriade 2012 en Greenpark Venlo heeft architect prof. Jón Kristinsson een fantastisch gebouw ontworpen. Dit gebouw zal als glazen kantoor en expo-gebouw de voordelen van Cradle to Cradle denken in kringlopen perfect zichtbaar maakt. Vanuit het “groene denken“ en de passie van Volantis voor innovatie en duurzaamheid, heeft directeur Jan Houwen van ingenieursbureau Volantis vanaf het prille begin dit idee warm omarmd. 


De integrale ontwerpaanpak van Kristinsson’s architectuur in een innige ontwerpteam samenwerking met de Volantis expertises constructies, bouwfysica, installaties én ‘Green Energy’ staat model voor een nieuwe wijze van gebouwontwikkeling met garantie voor maximaal comfort en duurzaamheid. 

Groen en Duurzaam 

Villa Flora wordt tijdens de Floriade 2012 het centrum van de Cradle to Cradle kraamkamer van Venlo. Het is met ruim 6.000 m2 expo en 4.000 m2 kantoren beeldbepalend, duurzaam en multifunctioneel. Groen en Duurzaam zijn ook de leidende principes voor de toekomstige gebruikers van Villa Flora, waaronder niet op de laatste plaats Volantis zelf. 

De toegepaste innovaties zijn vertaald in de geboorte van een “State of the Art“ ontwerp. Zo wordt een nieuw demontabel en herbruikbaar constructiesysteem toegepast dat zorgt voor een zeer snelle bouwtijd met een eenvoudige integratiemogelijkheid van alle technische voorzieningen. Hierdoor kan het gebouw zich in de loop van de tijd als een kameleon aan nieuwe gebruiksfuncties aanpassen. 
Als ook dit na heel veel jaren niet meer interessant is, kun je het eenvoudig demonteren en op een andere plek opbouwen voor een tweede leven, of op basis van een statiegeldprincipe aan de leverancier terugleveren. 

Energie en water 

Voorbeelden op het gebied van energie en water zijn het toepassen van Fiwihex warmtewisselaars in de kas en de 4e verdieping van het kantoor, die een meer dan dubbel zo hoog rendement hebben als traditionele systemen. De kas wordt verder optimaal gebruikt als warmteleverancier van het gebouw in combinatie met een systeem van betonkernactivering en warmte koude opslag in de bodem. 
Andere innovaties zijn de slim gestuurde energiezuinige verlichting, het regenwater hergebruik, anaerobe vergisting van de fecaliën, de smart skin energie-uitwisseling, het smart earth storage systeem, het sun tracking systeem en een zeer bijzondere warmtepomp. 

Als er voldoende subsidiepotjes kunnen worden geopend en alle opties worden opgenomen, zal het gebouw volledig energieneutraal en selfsupporting zijn, een prominent expertisecentrum voor innovatieve ‘groene’ ontwikkelingen in deze wereld. 

Verblijven in Villa Flora betekent leven en werken in een bijzonder aangenaam klimaat, met een onvergetelijk uitzicht in een inspirerende werkomgeving. Het mooiste daarvan is dan wellicht nog dat dit allemaal kan zonder een negatieve foot print op ons milieu achter te laten! 

Het groene denken vertaald in het Villa Flora concept zal de bouw van niet alleen kantoren, maar ook van woningen, scholen en zorginstellingen ingrijpend beïnvloeden.
bron: www.onri.nl