Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

Koninklijke onderscheiding voor Aad Verbakel van VB

Sinds 1966 is de heer Verbakel medeoprichter en directeur van de familieonderneming VB (voorheen J&A Verbakel). VB is een combinatie van verschillende bedrijven met ervaring op het gebied van projectoplossingen voor de glastuinbouw en de industrie. In de afgelopen 50 jaar heeft de heer Verbakel zich ingezet op duurzaamheid waaronder het zuiniger omgaan met fossiele brandstoffen en het vinden van duurzame oplossingen.

De heer Verbakel heeft zich geconcentreerd op de glastuinbouwsector. Hij was nauw betrokken bij ontwikkelingen als de aanleg van warmtedistributienetten, zoals bij het WarmteOpslagKetel(WOK)-systeem), het GeslotenKas-systeem, energieopwekking met aardwarmte en het toepassen van tuinbouwtechniek binnen andere sectoren. Bovendien nam hij in de jaren 60 het initiatief voor een exportgroep binnen de Algemene Verenigingen van Aannemers en Installateurs in de Glastuinbouw (AVAG), voorheen Algemene Vereniging van Kassenbouwers (AVK). Een samenwerkingsverband tussen overkoepelende tuinbouwgerelateerde toeleveringsbedrijven. In 1995 was hij medeoprichter van de Stichting Erkenning Nederlandse Kassenbouw (SENK-initiatief), een initiatief om de kwaliteit binnen de glastuinbouw te waarborgen (het huidige HortiQ kwaliteitscertificaat).

Ook heeft de heer Verbakel zich ingespannen voor de Westlandse samenleving:

  •     medeoprichter en bestuurslid van De Lierse Club van Bedrijven (1972-1975)
  •     actief lid van de Rotaryclub Westland Polanen (1985-2012)
  •     medeoprichter en voorzitter Federatie Bedrijfsleven Westland (1988-1993)
  •     ad-interim voorzitter Honselersdijkse Middenstands Vereniging (1988-1998)
  •     bestuurslid Stichting De Westlandse Druif (2004-2007)