Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

Geothermie biedt grote mogelijkheden voor toekomstige duurzame energievoorziening in Nederland (Warmtenet Trendrapport 2017)

In het recent gepubliceerde nationaal Warmtenet Trendrapport 2017 (opgesteld op initiatief van Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, NUON en Stadsverwarming Purmerend) wordt als belangrijkste conclusie gesteld dat het Nederlandse energiesysteem de komende jaren drastisch gaat veranderen; Nederland wordt aardgasloos en duurzaam. Voor de (middel)lange termijn zullen restwarmte en geothermie volgens de warmteleveranciers het sterkst groeien, waarbij geothermie naar verwachting in 2050 de belangrijkste warmtebron zal zijn.

Geothermie (Aardwarmte)

Bij geothermie wordt warmte uit de aardbodem gewonnen om bijvoorbeeld kassen en andere gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Deze warmte komt beschikbaar door het oppompen van water uit waterhoudende aardlagen die opgewarmd zijn door radioactiefvervalprocessen in de aardkost, waarbij steeds warmte wordt geproduceerd, restwarmte uit de periode van het ontstaan van de aarde en door de kern van de aarde, waar het duizenden graden celcius is. De warmtewisselaars bij de bron zorgen ervoor dat het opgepompte zoute formatiewater gescheiden blijft van het distributiewater. Het opgewarmde distributiewater wordt via een (vaak kilometers lang) leidingnetwerk overgebracht naar het circuit van de kwekers of andere warmteafnemers.

Nederland telt inmiddels zo'n 230 warmtenetten. Deze warmtenetten bedienen 317.000 huishoudelijke klanten - bijna 5 procent van het aantal woningen - en leveren warmte aan kantoren, winkels, industrie en glastuinbouw. Volgens de schrijvers van het rapport is het potentieel aan duurzame warmte in Nederland ruimschoots groot genoeg om te voorzien in de warmtevraag. Met name van warmte uit geothermische bronnen kan hieraan sterk bijdragen waarbij verwacht wordt dat de winning hiervan na 2022 sterk zal stijgen. De verklaring daarvoor is de verwachting dat de kostprijs van geothermie tegen die tijd sterk zal zijn gedaald, waardoor het steeds interessanter wordt om dit grootschalig toe te passen. 

Duurzaamheid geothermie

Duurzame energie is schone energie die nooit opraakt. Bij het opwekken van aardwarmte treden er weinig tot geen schadelijke effecten voor het milieu op. Daarnaast is de warmtevoorraad in de aardkorst vrijwel onuitputtelijk, waardoor aardwarmte gezien kan worden als een duurzame energiebron.

VB 

VB houdt zich bezig met Realisatie van geothermische energieprojecten. VB heeft een uniek concept ontwikkeld voor geothermie. Door het gebruik van warmtepompen wordt bronwarmte nog verder uitgenut, wat het rendement van de installatie en dus de investering, ten goede komt. Het opgepompte water wordt efficiënt ingezet voor de verwarming kassen en bedrijfshallen. VB heeft sinds het eerste project in 2009 voor Duijvestijn Tomaten in Pijnacker, inmiddels 11 actieve aardwarmtebronnen en distributienetten in Nederland gerealiseerd. 

Voor meer informatie over Geothermie kunt u altijd contact opnemen met een van onze verkoopadviseurs via info@vb-group.nl.