Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

Soorten geothermie

Er zijn verschillende soorten geothermie en binnen deze soorten zijn veel verschillen. De soorten geothermie worden bepaald op basis van de diepte van de boringen. 

Soorten geothermie

Er zijn verschillende soorten geothermie en binnen deze soorten zijn veel verschillen. De soorten geothermie worden bepaald op basis van de diepte van de boringen. 

Hoe diep boren voor geothermie?

Oppervlakte geothermie <5m

Oppervlakte geothermie is een effectieve methode om duurzame energie op te wekken over een grote oppervlakte. Door een buizensysteem dat 5 meter diep de grond in gaat, kan er gebruik worden gemaakt van de natuurlijke warmte vanuit de aarde. Het water dat door de buizen stroomt zal deze warmte absorberen en vervolgens gebruikt worden voor verwarmingsdoeleinden. Deze vorm van geothermie is met name geschikt voor grotere gebieden waar een constante warmtebehoefte is, zoals bijvoorbeeld kassencomplexen of bedrijventerreinen. Het is een milieuvriendelijke en efficiënte manier om in de warmtebehoefte te voorzien, en draagt bij aan een vermindering van CO2-uitstoot en het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Bodemenergie of ondiepe geothermie <300m

Bodemenergie kenmerkt zich door boringen met een diepte tot 300 meter. Bodemenergie is waar men over spreekt als het gaat over aardwarmte voor woningen c.q. huizen verwarmen met een warmtepomp.

Met deze vorm van geothermie wordt grondwater uit de grond onttrokken en opgeslagen. De temperatuur van dit water is maximaal 20℃ en kan met een warmtepomp worden verwarmd tot 55℃. Deze warmtepomp is in een woning of gebouw individueel aan te sluiten, mits het huis goed geïsoleerd is. 

Ondiepe geothermie is een van de verschillende soorten geothermie die kunnen worden toegepast als duurzame energiebron. Terwijl ultradiepe geothermie en diepe geothermie gebruik maken van dieper gelegen warmtebronnen, maakt ondiepe geothermie gebruik van warmte die zich bevindt op minder diepe niveaus, zoals in de bovenste lagen van de aarde. Deze vorm van geothermie kan worden benut voor verwarmings- en koelsystemen in gebouwen, evenals voor het leveren van warm water. Het is een efficiënte en milieuvriendelijke manier om energie te winnen en te benutten.

Geothermie >500m

Van geothermie is sprake als heet water op minimaal 500 meter diepte uit de grond wordt geboord. De energie die hieruit voortkomt heet aardwarmte en is een warmte-oplossing voor het collectieve gebruik met één winningsinstallatie (30m²). De meeste geothermieprojecten in Nederland gaan tot dieptes van 2 á 3 kilometer. Geothermie wordt veel toegepast in de Nederlandse tuinbouw. 

Diepe geothermie >1000m

Diepe geothermie is een vorm van duurzame energiewinning waarbij er geboord wordt tot dieptes van meer dan 1.000 meter om waterdamp te winnen. Deze waterdamp kan vervolgens worden gebruikt als energiebron in elektriciteitscentrales. Door gebruik te maken van deze vorm van energieopwekking kunnen we bijdragen aan een schoner milieu en verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het is een veelbelovende technologie die steeds meer aandacht krijgt in de zoektocht naar duurzame energieoplossingen.

Ultradiepe geothermie

We spreken van ultradiepe geothermie (UDG) bij boringen vanaf 4 kilometer diep. In Nederland zijn momenteel nog geen UDG projecten, maar in de toekomst komen die er mogelijk wel. UDG projecten kunnen nog meer warmte uit de grond halen en hierdoor nog grotere projecten verwarmen.  Lees meer over ultradiepe geothermie.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op

Nanne Bentvelzen