Bekijk de vacatures

Ultradiepe geothermie

Ultradiepe geothermie (UDG) is een nieuwe en steeds belangrijker wordende vorm van duurzame energieopwekking. Deze technologie maakt gebruik van het warme water diep in de ondergrond van de aarde op diepten van meer dan 4.000 meter.

Ultradiepe geothermie (UDG)

Met geothermie kunnen we warmte uit de ondergrond van de aarde gebruiken om kassen, gebouwen en huizen te verwarmen. Er zijn verschillende vormen van geothermie:

  • Bodemenergie: boringen met een diepte tot 300 meter
  • Geothermie: boringen met een diepte van minimaal 500 meter
  • Ultradiepe geothermie: boringen met een diepte vanaf 4 kilometer

Op deze pagina vertellen we je alles over ultradiepe geothermie. Wil je meer informatie over de andere vormen van geothermie? Lees dan onze complete gids over geothermie.

Wat is ultradiepe geothermie?

Ultradiepe geothermie (UDG) staat ook wel bekend als ultradiepe aardwarmte en is een innovatieve en steeds belangrijker wordende vorm van duurzame energieopwekking. Deze technologie maakt in basis gebruik van de natuurlijke warmte diep onder het aardoppervlak om energie te genereren. De warmte wordt onttrokken aan gesteentelagen die dieper liggen dan 4 kilometer onder de grond. Hier kan de temperatuur op de bodem oplopen tot boven 150 graden Celsius.

UDG voor energie en elektriciteit

Wat is de werking van ultradiepe geothermie? Het basisprincipe van ultradiepe geothermie is relatief eenvoudig. Er worden diepe putten geboord in de aarde tot aan de hete gesteentelagen. Door deze putten wordt water gepompt, dat door de hoge temperaturen in de aarde wordt opgewarmd. Dit water wordt vervolgens naar boven gepompt en de warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit of voor verwarming.

Potentie UDG in de tuinbouw in Nederland

Specifiek voor de tuinbouw biedt ultradiepe geothermie interessante mogelijkheden. In deze sector is er een aanzienlijke behoefte aan warmte voor de verwarming van kassen. Door gebruik te maken van de aardwarmte die door UDG wordt geproduceerd, kunnen tuinbouwbedrijven hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en hun CO2-uitstoot aanzienlijk verlagen. Dit is niet alleen voordelig voor het milieu, maar kan ook economische voordelen bieden, aangezien de kosten voor fossiele brandstoffen vaak fluctueren. VB is marktleider in het ontwerp en de realisatie van de gehele bovengrondse installatie voor de toepassing van aardwarmte. Van de bestaande geothermie bronnen in Nederland heeft VB 80% geïnstalleerd. Meer weten? Lees alles over onze geothermie oplossingen.

Voor- en nadelen van ultradiepe aardwarmte

Ultradiepe geothermie heeft meerdere voordelen. UDG is een populaire vorm van aardwarmte vanwege de duurzaamheid, lage CO2-uitstoot en bijdrage aan de energiezekerheid van een land. Het is een constante en betrouwbare energiebron.

Wat zijn de nadelen van geothermische energie? Het grootste nadeel van UDG is de hoge opstartkosten. Daarnaast is al veel onderzoek gedaan en heeft ultradiepe geothermie ook invloed op geothermie en aardbevingen, vanwege de boringen in diepe aardlagen. Een ander nadeel is dat niet elke geografische locatie geschikt is voor ultradiepe geothermie, vanwege de variërende dieptes en temperaturen van geothermische bronnen. In een klein land als Nederland, kan dit het moeilijk maken een geschikte locatie te vinden.

Toekomstverwachting van UDG en aardwarmte

De toekomst van ultradiepe geothermie / aardwarmte ziet er veelbelovend uit, zeker voor de green tuinbouwsector in Nederland. Met de continue ontwikkeling, goedkoper wordende technologie en de groeiende behoefte aan duurzame energiebronnen, zal naar verwachting de wereldwijde inzet van ultradiepe geothermie toenemen. Daarnaast zal er de komende jaren meer onderzoek worden gedaan en meer kennis en ervaring worden opgedaan. Vooral voor landen met een geschikte geologie kan ultradiepe geothermie een aanzienlijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

geothermie project Aardwarmte Maasdijk

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op

Nanne Bentvelzen