Energy

Specialist in geothermie

VB is marktleider op het gebied van bovengrondse geothermie-installaties om kassen duurzaam te verwarmen.

Lees meer
Bekijk de vacatures

Geothermie en aardbevingen

In hoeverre heeft geothermie invloed op aardbevingen?

Geothermie en aardbevingen

Door het omhoog en omlaag pompen van het grondwater, blijven de volumeverschillen in het reservoir in het algemeen klein en is er weinig tot geen sprake van bodemdaling. 
Toch zorgt geothermie ofwel aardwarmtewinning voor een klein risico op aardbevingen. Van dit seismische risico is vrijwel alleen sprake bij geothermische installaties waar de injectieput (die het water terug de grond in pompt) in de buurt zit van ondergrondse actieve breuken. Zit de injectieput niet de buurt van ondergrondse actieve breuken, maar juist bij goed doorlatende lagen, dan is er een laag seismisch risico (risico op aardbevingen). 

Wanneer een geothermische installatie geboord gaat worden in de buurt van actieve breukzones, dan zijn instanties verplicht meer onderzoek te doen. Hierop wordt toegezien door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), waar de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) door wordt geadviseerd op het gebied van risico. De EZK verleent vervolgens de vergunning voor de aardwarmtewinning op deze locatie en controleert de betreffende geothermiebedrijven op dat ze alle gemaakte afspraken nakomen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op

Nanne Bentvelzen